Du ser BillionGraves i Norsk versjon. Change to English
Registrer

BillionGraves.com Betingelser for bruk

BETINGELSER FOR BRUK AV BILLIONGRAVES

By using the website located at https://billiongraves.com (the “Site”) or any services provided in connection with the Site (the “Service”), you agree to abide by these Terms of Use, as they may be amended by BillionGraves Holdings, Inc. (the “Company,” “we” “our” or “us”) from time to time in its sole discretion. Users signify that they have read, understood, and agree to these terms and conditions set for in this agreement (the “Agreement”) and to the Privacy Policy, incorporated herein. BillionGraves including the name, trademarks, branding, features and functionality is owned exclusively by BillionGraves Holdings, Inc., a Utah Limited Liability Company.  Du er ikke autorisert til å bruke noen av disse Merkene. Eierskap av alle slike Merker og den tilknyttede goodwill forblir hos oss eller de andre enhetene.

BillionGraves forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, legge til eller slette deler av disse vilkårene og betingelsene når som helst uten videre varsel. Fortsatt bruk av BillionGraves nettside eller mobilapplikasjon etter slike endringer tilsier aksept av de nye vilkårene. Brukere som ikke godtar å overholde disse eller fremtidige vilkår og betingelser, bør ikke aksessere BillionGraves. Det er brukerens ansvar å regelmessig gjennomgå disse vilkårene.

Brukere kan få tilgang til BillionGraves ved å registrere og opprette en gratis konto. Ved å registrere deg som en BillionGraves-abonnent, sier du deg enig at: (a) all nødvendig registreringsinformasjon du sender inn er sannferdig og nøyaktig; (b) du vil opprettholde nøyaktigheten av slik informasjon og (c) bruken av Tjenestene ikke bryter med gjeldende lov eller forskrift. Medlemsprofilen din kan bli slettet uten varsel hvis vi har grunn til å tro at du ikke oppfyller eller opprettholder kvalifikasjons-kravene. Brukere er eneansvarlig for aktiviteten som oppstår på en brukers konto, og må holde passordet for kontoen sin hemmelig. Brukere må umiddelbart underrette BillionGraves om brudd på sikkerhet eller uautorisert bruk av en brukerkonto. Selv om BillionGraves ikke er ansvarlig for tap som skyldes uautorisert bruk av kontoer, kan brukere være ansvarlig hvis deres konto brukes i strid med disse vilkårene.

BillionGraves kan inneholde linker til eksterne nettsteder som eies og driftes av tredjeparter som BillionGraves ikke eier eller kontrollerer. BillionGraves har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisene til tredjeparts-nettsider. BillionGraves kan ikke og vil ikke redigere eller sensurere innhold på tredjeparts nettsteder, og brukere fritar uten forbehold BillionGraves for ethvert erstatningsansvar som oppstår ved bruk av et tredjeparts nettsted.

BRUKER-ADFERD

BillionGraves gir hermed brukere tillatelse til å bruke BillionGraves-programmet i henhold til disse bestemmelsene. Alle brukere samtykker at de vil bruke BillionGraves til å samle slektsforsknings-materiale og ikke for noe kommersielt formål. BillionGraves krever ikke opphavsrett til bilder som allerede er på det offentlige domenet, som da har blitt konvertert til et digitalt format.

Alle brukere samtykker at de vil avstå fra enhver offensiv oppførsel, og at de ikke vil:

 1. bruke BillionGraves til å overføre, laste opp, legge inn eller lenke til innhold som er ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, seksuelt eksplisitt, ulovlig, truende, voldelig eller vulgært; som er hatefullt eller rase eller etnisk anstøtende; eller som invaderer andres personvern;
 2. poste eller publisere informasjon som du vet er falsk eller villedende;
 3. utgi deg for en annen person;
 4. dele passordet ditt med en uautorisert person;
 5. laste opp data som bryter med opphavsretten, misbruker en persons navn eller bryter med andre rettigheter til en person;
 6. bruke BillionGraves til å skade eller hente inn personlig informasjon fra mindreårige;
 7. laste opp eller forsøker å legge ut reklame eller kommersiell påvirkning; eller
 8. sende, poste eller overføre et programvaravirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å forstyrre, deaktivere eller ødelegge programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr til en annen person. (Denne listen er ikke eksklusiv.)"

BillionGraves forbyr brukere eller andre personer fra å engasjere seg i enhver aktivitet som BillionGraves, etter eget skjønn finner støtende, interferer med andres rettigheter eller skader noen person, inkludert BillionGraves. BillionGraves forbeholder seg retten til å si opp bruken av BillionGraves til enhver bruker som bryter disse vilkårene og eventuelt kreve erstatning som følge av brudd på denne Avtalen.

Du må ikke reprodusere, etterligne, kopiere, selge, videreselge eller dra nytte av for kommersielle formål, deler av innholdet, nettstedet eller tjenestene, bruk av innholdet, nettstedet eller tjenestene, eller tilgang til innholdet, nettstedet eller tjenestene. Uten vårt skriftlige samtykke, kan du ikke (a) tillate eller på annen måte støtte overføring av uønsket, kommersiell reklame eller oppfordring via e-post (spam); (b) bruke høyvolum, automatiserte eller elektroniske midler (inkludert, uten begrensning, roboter, skript eller andre automatiske enheter) for å få tilgang til Tjenestene eller overvåke eller kopiere våre nettsider eller innholdet deri; (c) linke eller dyp-linke til nettstedet uansett formål; eller (d) reprodusere nettstedet, plassere popup-vinduer over sidene, eller på annen måte påvirke visningen av nettstedets sider.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller stoppe driften av Nettstedet eller Tjenestene uten å informere deg på forhånd. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller en tredjepart dersom vi utøver vår rett til å endre eller stoppe driften av Nettstedet eller Tjenestene. Hvis du ikke godtar slike endringer, er det opp til deg å stoppe og bruke Nettstedet eller Tjenestene. Med fortsatt bruk av Nettstedet eller Tjenestene som følge av varsel om slike endringer, indikerer du at du godtar endringene og er tilfreds med Nettstedet eller Tjenestene som er endret.

Du anerkjenner at BillionGraves eier alle rettigheter, tittler og interesser i tjenestene og innholdet, inkludert, men ikke begrenset, Nettstedet, bildene og all underliggende programvare og teknologi, inkludert, uten begrensninger, alle Immaterielle rettigheter. “Intellectual Property Rights” means any and all rights existing from time to time under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, unfair competition law, and any and all other proprietary rights, and any and all applications, renewals, extensions and restorations thereof, now or hereafter in force and effect worldwide.

DU GODTAR AT BILLIONGRAVES IKKE ER ANSVARLIG FOR TAP, KOSTNADER, SKADER ELLER ANNET DU BLIR PÅFØRT SOM RESULTATET AV ENHVER SLIK HANDLING ELLER SOM RESULTATET AV SLIKE TJENESTER PÅ TJENESTENE, OG DU UGJENKALLELIG AVVISER KRAV MOT BILLIONGRAVES SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER RELATERTE TIL DIN VIRKSOMHET SOM EN BG-HJELPER.

OPPHØR

Du samtykker i at vi etter eget skjønn kan si opp ditt BillionGraves-medlemskap eller annen bruk av nettstedet eller tjenestene uten forvarsel, og fjerner og innholdet ditt fra nettstedet, av hvilken som helst grunn og uten forvarsel, inkludert, uten begrensning, hvis vi tror at du har brutt eller handlet uforenlig med innholdet vilkårene. VIDERE AKSEPTERER DU AT VI IKKE VIL VÆRE ANSVARLIGE OVENFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PART FOR EVENTUELT OPPHØR AV TILGANG TIL TJENESTENE. Du kan når som helst avslutte din deltakelse i og tilgang til tjenestene.

You may terminate your free BillionGraves membership at any time, for any reason, by visiting innstillinger and deleting your account. Vi kan avslutte medlemskapet ditt uansett grunn, effektivt fra når vi sender en melding til deg på den primære e-postadressen du har lagret i BillionGraves-profilen din.

Du kan avslutte ditt BillionGraves Plus-abonnement ved å gå til Administrer mitt abonnement og klikk på Avbryt abonnement-linken. For mer informasjon om hvordan du administrerer ditt BillionGraves Plus-abonnement, klikk her. Alle salg er endelige.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT BRUK AV TJENESTENE ER PÅ DIN RISIKO. THE SERVICES AND SITE ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. BILLIONGRAVER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV EN SÅDAN, UANSETT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR EN BESTEMT ANVENDELSE ELLER FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE MED HENSYN TIL TJENESTENE. BILLIONGRAVER GIR INGEN GARANTI FOR AT TJENESTENE ELLER NETTSTEDET VIL TILFREDSSTILLE DINE FORVENTNINGER, ELLER AT TJENESTENE ELLER NETTSTEDET VIL VÆRE TILGJENGELIG UAVBRUTT, SIKKER ELLER FEILFRITT; BILLIONGRAVES GIR HELLER INGEN GARANTI FOR RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV TJENESTENE ELLER NETTSTEDET ELLER OM HVOR KORREKT ELLER PÅLITELIG ALLE OPPLYSNINGER FRA TJENESTENE ELLER NETTSTEDET ER, ELLER AT MANGLER ELLER FEIL I TJENESTENE ELLER NETTSTEDET VIL BLI RETTET OPP. DU FORSTÅR OG GODTAR AT MATERIALE OG/ELLER INFORMASJON NEDLASTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE MOTTAT VED BRUK AV TJENESTENE ELLER NETTSTEDET ER GJORT PÅ DIN DISKRESJON OG RISIKO, OG AT DU VIL VÆRE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DIN DATAMASKIN ELLER TAP AV DATA SOM RESULTAT AV NEDLASTING AV SÅDAN MATERIALE OG/ELLER INFORMASJON. BILLIONGRAVER GIR INGEN GARANTI FOR FORRENINGER MED ELLER TRANSAKSJONER LEVERT AV ANDRE PARTER VIA TJENESTENE ELLER NETTSTEDET. HELE RISIKOEN SOM TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET, GJENNOMFØRING OG RESULTATER SOM OPPSTÅES VED BRUK AV SIDEN ELLER TJENESTENE ER PÅ DEG. INGEN VEILEDING ELLER INFORMASJON, BÅDE MUNTLIG OG SKRIFTLIG SOM DU HAR FÅTT FRA BILLIONGRAVES ELLER VIA TJENESTENE, SKAL GI NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER GITT HER.

ANSVARSBEGRENSNING; UTKAST

Begrensning av ansvar . DU FORSTÅR AT I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, VIL PÅ INGEN MÅTE BILLIONGRAVES ELLER DETS FUNKSJONÆRER, MEDARBEIDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, DATTERSELSKAPER, SELSKAPER, AGENTER ELLER LISENSGIVERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER FOR TAP AV LIV, INNTEKTER, FORTJENESTER, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM SÅDANNE PARTER BLE RÅDET TIL, VISSTE ELLER BURDE HA VISST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG UANSETT FEILET AV ESSENSIELT FORMÅL TIL Å BEGRENSE SKADENE), VEDRØRENDE DIN BRUK AV SIDEN ELLER TJENESTENE, UANSETT OM SÅDANNE SKADER BASERES PÅ KONTRAKT, KRENKING (INKLUDERT UTSIKTIGHET OG STRIKT ANSVAR), GARANTI, VEDTEKTER ELLER ANNET. HVIS DU ER MISFORNØYD MED DELER AV DETTE NETTSTEDET, ER DET OPP TIL DEG Å STOPPE OG BRUKE NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE. Det samlede ansvaret for BillionGraves til deg for alle krav som oppstår som følge av eller relatert til nettstedet eller tjenestene, er begrenset til et hundre dollar ($100).

BRUKER-OPPLASTNINGER

Brukere har lov til å laste opp og legge inn innhold på BillionGraves nettside ved hjelp av BillionGraves-appene.

Hver bruker er eneansvarlig for sine egne opplastninger og konsekvensene av å legge ut eller publisere dem.

By submitting the user submissions, each user hereby grants BillionGraves a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the user submissions in connection with BillionGraves’ (and its successors' business), including without limitation for promoting and redistributing part or all of BillionGraves in any media format and through any media channel.

By submitting the user submissions, which were directly referred by MyHeritage or its sister companies, each user hereby grants BillionGraves and MyHeritage (and its family of companies) a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the user submissions in connection with BillionGraves’ (and its successors’ business), including without limitation for promoting and redistributing part of all of the MyHeritage referred user submitted BillionGraves data in any media format and through any media channel.

Brukere oppfordres sterkt til å varsle oss om ethvert støtende, uanstendig, forkastelig eller pornografisk materiale på BillionGraves. Vi vil fjerne materiale som vi, etter eget skjønn, bryter disse vilkårene, men vi garanterer ikke at innhold du mener er støtende, vil bli fjernet.

COPYRIGHT POLICY

BillionGraves godtar ikke overtredelse av opphavsrettighetene eller brudd på immaterielle rettigheter. BillionGraves vil fjerne alt innhold og brukeropplastet informasjon hvis BillionGraves på rett måte er informert om at slikt innhold bryter med opphavsrettsbeskyttelse eller krenker andres immaterielle rettigheter. BillionGraves forbeholder seg retten til å fjerne innhold og brukeropplastet informasjon uten forvarsel. BillionGraves forbeholder seg også retten til å si opp en brukers tilgang til BillionGraves dersom brukeren er fast bestemt på fortsette å krenke betingelsene. BillionGraves forbeholder seg også retten til å avgjøre om innhold eller brukeropplastet informasjon er hensiktsmessig og overholder disse vilkårene.
Hvis du er en copyright-eier eller en agent derav, og mener at brukeropplastet data eller annet innhold krenker opphavsretten din, vennligst gi beskjed til vår Copyright notification division hos BillionGraves Holdings, Inc. Copyright Monitor, 1881 W Traverse Parkway, Ste. E #555, Lehi Utah 84043, USA.

VÅRE INTELLEKTULLE EIENDOMSRETTIGHETER

Except as set out in this section, the content on BillionGraves, including, without limitation, the text, software, scripts, graphics, pictures, photos, sounds, music, videos, interactive features and the like (“Content”) and the trademarks, service marks and logos contained therein (“Marks”), are owned by or licensed to BillionGraves, subject to copyright and other intellectual property rights under United States and foreign laws and international conventions.

Alt innhold på BillionGraves, enten beskyttet av opphavsrett, kontraktsrettigheter eller begge deler, er gitt til deg SOM DET ER for din informasjon og personlig bruk, slik det er tillatt gjennom BillionGraves. Med unntak av det som er tillatt i disse vilkårene, må innholdet ikke brukes, kopieres, reproduseres, distribueres, sendes, vises, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes for noe annet formål uten skriftlig samtykke fra de respektive eiere. Hver bruker samtykker å ikke engasjere seg i bruk, kopiering eller distribusjon av av innholdet annet enn uttrykkelig tillatt heri, inkludert bruk, kopiering eller distribusjon av brukeropplastet data fra tredjepart ervervet gjennom BillionGraves for kommersielle formål. Brukere som laster ned eller skriver ut en kopi av Innholdet til personlig bruk, må beholde alle opphavsretts-merker og andre merknader som er innbefattet i utskriften eller kopien av Innholdet. Brukere er enige om ikke å kringgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner i BillionGraves eller funksjoner som hindrer eller begrenser bruken av kopiering av innhold eller håndhever begrensninger for bruk av BillionGraves eller Service eller innholdet deri.

BILLIONGRAVES PLUS KJØPSVILKÅR

For de som kjøper et BillionGraves Plus-abonnement, bekreft at DU UTTRYKKELIG FORSTÅR OG AKSEPTERER FØLGENDE:

 1. Du godtar vilkårene for bruk av BillionGraves.com og personvern.
 2. Ingen tilbakebetaling: All subscribers are given full access to BillionGraves’ records from the first day of their subscription. Derfor er verdien mottatt fra et BillionGraves-abonnement ansett som mottatt fra den første dagen, og ingen refusjon er gitt. By purchasing a subscription, You acknowledge and agree that You will not dispute, chargeback, or take any other action to attempt to avoid the “no refunds” policy of BillionGraves.
 3. Ingen garantier vedrørende gravminner: BillionGraves guarantees that it will provide insights from GPS data and other features listed and derived from BillionGraves’ records. BillionGraves garanterer ikke at abonnenter vil identifisere eller finne ytterligere familiemedlemmer eller andre gravminner. BillionGraves garanterer ikke at det vil ha noen spesifikke gravminner eller dokumenter. BillionGraves lover kun å gi innsikt og gps-informasjon for sine gravminner.
 4. Avbestillingsregler: Igjen, ingen refusjon. Når det er sagt, abonnenter kan fritt avbryte den automatiske fornyelsesfunksjonen i abonnementet, avbrytelsen (hvis gjort i samsvar med avsnitt 5 nedenfor) vil opphøre den automatiske fornyelsen som er angitt i seksjon 6 nedenfor, og stoppe abonnenters tilgang til BillionGraves Plus-funksjoner og dokumenter på deres gjeldende årsdag/fornyelsesdato. Betalinger behandles kl. 00:00 UTC (GMT) på årsdagen/fornyelsesdatoen. Ingen tilbakebetalinger for avbestillinger som oppstår etter at abonnementsbetalingen er behandlet.
 5. Slik annullerer du: Alle avbestillinger må sendes elektronisk (ingen skriftlige avbestillinger eller endringer er akseptert). Subscribers who wish to cancel their subscription so that it will not automatically renew may do so by submitting the cancellation request through BillionGraves’ website at https://billiongraves.com/bgplus-manage-subscription.
 6. Tillatelse til neste betaling (når det er aktuelt): Ved å registrere deg for et årlig eller månedlig abonnement og oppgir betalingsinformasjon, godtar du at BillionGraves regelmessig belaster bankkontoen din eller kredittkortet ditt. Du er ansvarlig for å oppdatere kortinformasjon og/eller utløpsdatoer. Du vil automatisk bli belastet for abonnementet på årsdagen for den opprinnelige abonnementsdatoen din. Du godtar at ingen forhåndsmelding vil bli gitt. Du er helt enig i at du har abonnert på et automatisk fornyende abonnement, og at du har oppgitt betalingsinformasjon og autorisasjon for abonnementet. Du erkjenner og godtar at betalingsinformasjonen din vil bli holdt på fil av "merchant payment processor" valgt ved utsjekking, og du autoriserer BillionGraves Holdings, Inc. (eller dets assignee) til å belaste kortet eller kontoen din automatisk og uten varsel på årsdagen for den opprinnelige abonnementsdato. Denne autorisasjonen forblir i kraft til du annullerer den i henhold til seksjon 5 ovenfor.

SPESIFIKK INFORMASJON FOR INTERNASJONALE BRUKERE

Ved å bruke BillionGraves, er brukere som ikke er statsborgere eller beboere i USA og som bor innenfor dets territorium, hermed enige om at de vil overholde alle lokale regler om online fremferd og akseptabelt innhold. Internasjonale brukere er enige om at de vil overholde lokal lovgivning om personvern i tillegg til personvernlovgivningen i USA når de laster opp brukerinnsamlet data. I den grad det er tillatt etter loven, samtykker brukerne til innsamling og overføring av personlig informasjon som angitt i vår personvernpolicy.

Now, we invite you to enjoy BillionGraves.com © and help build the content using the BillionGraves apps available for Apple-branded, Android-branded mobile devices.